21.10._VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V MARKETINGU STÁTNÍ SPRÁVY

Aktuálně nejsou k dispozici žádné termíny.

O workshopu

 • Jak na nastavení cílů a vyhodnocení efektivity komunikačních kampaní?
 • Jaká jsou úskalí spolupráce agentura vs. klient?
 • Nemonitorovaná média a jak s nimi pracovat?

 

Efektivita vynakládání prostředků na komunikaci státu je často diskutovaným tématem. Podíváme se proto, jak ji můžeme plánovat a měřit. Stejně tak spolupráce mezi agenturou zadavatelem má svá specifika, která mohou spolupráci komplikovat. Projdeme si nejčastější úskalí, představíme pohled obou stran a praktické rady, jak dosáhnout společně nejlepších výsledků. 

Dalším tématem setkání bude nákup mediálního prostoru, který je nedílnou součástí každého komunikačního projektu. Jak řešit veřejné investice do médií, která nejsou monitorovaná a nelze dokládat jejich efektivitu? Projdeme si všechna rizika a možnosti. 

 

Workshop pořádá Asociace komunikačních agentur AKA ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj s přispěním Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR 

 

TERMÍN: 21. října 2022 od 9.00 do 14.30 hod. 

 

MÍSTO: Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj vchod z Pařížské ulice 4, Praha 1 

 

Cena 2.800 Kč na účastníka (členové AKA a SIMAR 2.000 Kč). Pro účast je třeba se registrovat zde, nejpozději do 7.10.2022, nebo do naplnění kapacity. 

 

PROGRAM:

09:00 Uvítání aneb Máme společný zájem / MMR & AKA 

09:20 Výzkumy v marketingu veřejné správy 

 1. Komunikační proces a přehled fází, kde se při zadávání, řízení a vyhodnocování komunikace využívají výzkumy – Hana Huntová, SIMAR
 2. Podrobnější popis a praktické příklady – krátké případové studie využití výzkumua
  • Segmentace cílových skupin, zjišťování potřeb a insighty, zapojení kvalitativního výzkumu – Petra Víšková, CONFESS Research 
  • Testování konceptů, nastavování komunikačních nástrojů – mediální konzumace atp. – Petra Průšová, Kantar
  • Měření efektu komunikačních kampaní a jeho optimalizace – Eva Maninová, Ipsos
  • Ad hoc výzkumy a další nástroje, jak je zadat a na co si dát pozor – Jan Tuček, STEM/MARK 
 3. Shrnutí pravidel využití výzkumů (nezávislost, kvalita, přístup) a orientační ceny běžně využívaných nástrojů. – Hana Huntová, SIMAR
 4. Evaluace komunikačních aktivit v praxi MMR – Radek Kobza, ředitel Odboru publicity a evaluací fondů EU, MMR ČR
 5. Panelová diskuse: principy práce s výzkumy a daty při přípravě, řízení a vyhodnocení komunikace 

11:30 Přestávka, drobné občerstvení a prostor pro networking 

12:00 Jak pracovat s agenturou, jak pracovat s klientem

 1. Zkušenosti z praxe z pohledu zadavatele aneb Na co si dát pozor v zadávací dokumentaci, ve smlouvě a při spolupráci samotné – Mgr. Petr Milas, SZIF ředitel Sekce ekonomické 
 2. Definice agenturních pozic, jak velký tým je dostatečný pro určité typy práce, proč kreativita a produkce dohromady, proč média zvlášť; jaký je rozdíl mezi strategickou a produkční kreativitou – Roman Heřman, člen Prezidia AKA, REMMARK
 3. Jak řešit potřebu dlouhodobé spolupráce, jak ji zahrnout do poptávané ceny, jak a na co se dlouhodobá spolupráce hodí a co přináší za benefity – David Čermák, Momentum Czech Republic

13:00 Přestávka, drobné občerstvení a prostor pro networking 

13:20 Nemonitorovaná média 

Jak zahrnout do mediaplánu média bez dat, jak hodnotit jejich efektivitu, a jak se vyhnout diskriminaci – Ondřej Novák, ředitel Asociace mediálních agentur ASMEA

14:00 Diskuse 

14:30 Ukončení workshopu 

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: office@aka.cz

Workshopy / Akce AKA