Právní minimum nejen pro accounty

Aktuálně nejsou k dispozici žádné termíny.

O workshopu

Na 27. února připravila AKA velmi užitečné školení s právní kanceláří PELIKAN KROFTA KOHOUTEK.

Připravili jsme pro vás školení, které je v některých agenturách povinné.

Máte možnost vyškolit své account manažery a další zaměstnance, kteří vaším jménem obchodují, objednávají, nesou odpovědnost za výkony agentury apod.

Každý takový úkon či činnost má své právní konsekvence, odpovědnosti a rizika, specifické smluvní dokumenty a směrnice, kterých by si měl být zaměstnanec vědom.

Školení provází praktickými situacemi v agentuře, ukazuje rizika a radí, jak se jim  vyhnout.

Právní minimum je zakončeno testem!

 

Workshopy / Akce AKA